logo

Aby pobrać widget pogodowy, kliknij na poniższy kod, następnie skopiuj go i wklej na Twoją stronę internetową lub bloga.


Pobierając widget pogodowy akceptujesz "Regulamin korzystania z widgetów pogodowych", dostępny na stronie KIM.

Widget pogodowy to idealny dodatek z informacjami pogodowymi na Twoją stronę internetową bądź bloga. Wystarczy wyszukać poniżej interesującą Cię miejscowość. Automatycznie wygenerowane widety z wpisaną przez Ciebie miejscowością pojawią się na stronie. W celu pobrania danego widgetu, kliknij znajdujący się obok niego przycisk 'Pobierz kod’. W nowym oknie wyświetli się kod do pobrania, który należy skopiować i wkleić na swoją stronę. Dane pogodowe podawane są w czasie lokalnym.
Regulamin korzystania z widgetów pogodowych

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Krajowy Instytut Meteorologii (dalej KIM) umożliwia Użytkownikom serwisu nieodpłatne korzystanie z widgetów pogodowych.
1.2. Widgety zawierające informacje oraz dane prognostyczne są własnością Krajowego Instytutu Meteorologii z siedzibą w Bolesławcu, ul. Różana 95.
1.3. KIM udostępnia widgety wyłącznie na użytek niekomercyjny. Wszelkie inne sposoby wykorzystania widgetów wymagają wcześniejszej zgody KIM.
1.4. KIM oferuje swoim Użytkownikom do wyboru kilka rodzajów widgetów.
1.5. Dane w widgetach pogodowych podawane są w czasie lokalnym.

§2. Warunki korzystania

2.1. Użytkownicy korzystający z naszego serwisu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez KIM następujących danych:
 • IP użytkownika
 • adres internetowy (URL)
 • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 • innych informacji transmitowanych protokołem http.
2.2. Użytkownicy wyrażają również zgodę na przechowywanie przez KIM ciasteczek (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia przez nas usługi. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

2.3. Użytkownik, chcąc umieścić widget z informacją pogodową na swojej stronie, w wyszukiwarce wpisuje nazwę danej miejscowości. Wygenerowane widgety z wybraną miejscowością pojawią się na stronie. Aby pobrać dany widget klikamy znajdujący się obok przycisk ‘pobierz kod’. W nowym oknie wyświetli się kod do pobrania, który należy skopiować i wkleić na swoją stronę.

2.4. Usługa jest obsługiwana przez następujące typy popularnych przeglądarek: Internet Explorer w wersji od 7 do 9, Chrome, FireFox, Opera, Safari.

2.5. Ponadto, Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązują się do:
 • niezakłócania oraz przerywania działania usług serwisu, a także wszelkich procedur i regulacji wynikających z świadczonych przez KIM usług.
 • nienaruszania, umyślnie bądź nieumyślnie, jakichkolwiek praw i przepisów przyjętych i stosowanych w kraju i za granicą.
 • nieingerowania w graficzny wygląd i układ widgetu, a w szczególności do zasłaniania części widgetu lub wyświetlania tylko danej jego części

§3. Zakres odpowiedzialności

3.1. Informacje przedstawione w widetach prezentują dane prognostyczne. Zjawiska meteorologiczne wykazują dużą zmienność, występują również ograniczenia w technikach prognostycznych. KIM dokłada wszelkich starań, aby informacje będące przedmiotem Usługi były jak najbardziej adekwatne i wiarygodne.

3.2. KIM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem:
 • niewłaściwego funkcjonowaniem strony Użytkownika w wyniku korzystania z usługi w sposób niezgodny z regulaminem,
 • interpretacji i wykorzystania informacji dostępnych w Usłudze,
 • jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych,
 • niemożności korzystania z Usługi, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych.
3.3. KIM ma prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie, bez konieczności informowania o przyczynach i zakresie zmian. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Użytkowników na stronach serwisu.