Gi┼╝ycko
17 grudnia
pon.pon.pon.pon.
4:007:0010:0013:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-1-1-1-0
linia
WIATRSEbSSEbSSSESSE
SEbSSEbSSSESSE
km/h1111118
pon.pon.pon.wt.
16:0019:0022:001:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-2-2-2-3
linia
WIATRSESSESSESbE
SESSESSESbE
km/h7533
linia
logotyp