Jasło
23 kwietnia
pon.pon.pon.pon.
14:0017:0020:0023:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
22211514
linia
WIATRSEbESSWSWbN
SEbESSWSWbN
km/h2547
wt.wt.wt.wt.
2:005:008:0011:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
13121316
linia
WIATRWWNWNW
WWNWNW
km/h791314
linia
logotyp