Krzy┼╝ewo
17 grudnia
pon.pon.pon.pon.
4:007:0010:0013:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-1-1-1-1
linia
WIATRSESESESE
SESESESE
km/h15141411
pon.pon.pon.wt.
16:0019:0022:001:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-1-1-1-2
linia
WIATRSEbESEbSSSWbW
SEbESEbSSSWbW
km/h9743
linia
logotyp