Łomża
26 maja
sob.sob.sob.sob.
14:0017:0020:0023:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
20181410
linia
WIATRWNWNbWNbE
WNWNbWNbE
km/h1918127
niedz.niedz.niedz.niedz.
2:005:008:0011:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
10101213
linia
WIATRWbSWbSWbSWbS
WbSWbSWbSWbS
km/h291820
linia
logotyp