Rytro
20 lipca
sob.sob.sob.sob.
5:008:0011:0014:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
13182322
linia
WIATRSbWSbWWNWNbW
SbWSbWWNWNbW
km/h5536
sob.sob.sob.niedz.
17:0020:0023:002:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
22181615
linia
WIATRNWbWSWbSSSWSSW
NWbWSWbSSSWSSW
km/h2466
linia
logotyp