SuwaƂki
17 grudnia
pon.pon.pon.pon.
13:0016:0019:0022:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-2-2-3-3
linia
WIATRSESEbESESE
SESEbESESE
km/h9974
wt.wt.wt.wt.
1:004:007:0010:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-3-3-4-3
linia
WIATRSWbSWWbSSWbW
SWbSWWbSSWbW
km/h1234
linia
logotyp