Recz
10 kwietnia
czw.czw.pt.pt.
20:0023:002:005:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
8443
linia
WIATRNbWNWNWbWNWbW
NbWNWNWbWNWbW
km/h131099
pt.pt.pt.pt.
8:0011:0014:0017:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
591111
linia
WIATRNWNWNWbWNWbW
NWNWNWbWNWbW
km/h10131314
linia
logotyp