Bergen
17 grudnia
niedz.niedz.niedz.niedz.
13:0016:0019:0022:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
1223
linia
WIATRSEbSSEbSSSESSE
SEbSSEbSSSESSE
km/h22242317
pon.pon.pon.pon.
1:004:007:0010:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
3432
linia
WIATREbSNWbNNWbNNbW
EbSNWbNNWbNNbW
km/h2141611
linia
logotyp