Stavanger
23 wrzeĊ›nia
pon.pon.pon.pon.
8:0011:0014:0017:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
14151616
linia
WIATRENEESEESESEbS
ENEESEESESEbS
km/h13111413
pon.pon.wt.wt.
20:0023:002:005:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
14131313
linia
WIATRSSESEbSSEbEESE
SSESEbSSEbEESE
km/h23242417
linia
logotyp