Grudza
24 wrzeĊ›nia
niedz.niedz.niedz.niedz.
8:0011:0014:0017:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
10121214
linia
WIATRWbNNWNWbNNbW
WbNNWNWbNNbW
km/h6565
niedz.niedz.pon.pon.
20:0023:002:005:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
11101111
linia
WIATRNWNWbNNbWNEbN
NWNWbNNbWNEbN
km/h4455
linia
logotyp