Jakuszyce
15 listopada
czw.czw.czw.czw.
13:0016:0019:0022:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
9643
linia
WIATRSEbEEbSESEESE
SEbEEbSESEESE
km/h7899
pt.pt.pt.pt.
1:004:007:0010:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
2215
linia
WIATRESEEbSEbSE
ESEEbSEbSE
km/h88813
linia
logotyp