Jakuszyce
18 lutego
pon.pon.pon.pon.
13:0016:0019:0022:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
10943
linia
WIATRNSSbES
NSSbES
km/h0789
wt.wt.wt.wt.
1:004:007:0010:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
2215
linia
WIATRSSbWSbWSWbS
SSbWSbWSWbS
km/h98913
linia
logotyp