Koskowice
17 listopada
sob.sob.sob.sob.
13:0016:0019:0022:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
42-0-1
linia
WIATREEbNEbNE
EEbNEbNE
km/h141198
niedz.niedz.niedz.niedz.
1:004:007:0010:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-2-2-21
linia
WIATREbSEbNSEbENE
EbSEbNSEbENE
km/h7526
linia
logotyp