Koskowice
22 wrzeĊ›nia
sob.sob.sob.sob.
14:0017:0020:0023:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
16161313
linia
WIATRWWWSWSW
WWWSWSW
km/h2319911
niedz.niedz.niedz.niedz.
2:005:008:0011:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
12111114
linia
WIATRWSWWSWSWbWSWbW
WSWWSWSWbWSWbW
km/h14121313
linia
logotyp