Rewal
21 sierpnia
pon.pon.pon.pon.
14:0017:0020:0023:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
21211917
linia
WIATRWWNWWNWWNW
WWNWWNWWNW
km/h28282421
wt.wt.wt.wt.
2:005:008:0011:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
16161719
linia
WIATRNWbWNWbWNWbWNWbW
NWbWNWbWNWbWNWbW
km/h19171817
linia
logotyp