Malmö
19 października
sob.sob.sob.sob.
14:0017:0020:0023:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
13121212
linia
WIATRSbWSSbES
SbWSSbES
km/h27212828
niedz.niedz.niedz.niedz.
2:005:008:0011:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
12111112
linia
WIATRSSWSWSWSWbS
SSWSWSWSWbS
km/h24131212
linia
logotyp