Leeds
23 czerwca
sob.sob.sob.sob.
13:0016:0019:0022:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
18181712
linia
WIATRNWbWWbNWNWWNW
NWbWWbNWNWWNW
km/h15171512
niedz.niedz.niedz.niedz.
1:004:007:0010:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
1091217
linia
WIATRWNWWNWWbNWbN
WNWWNWWbNWbN
km/h8766
linia
logotyp